оформить займ на карту без отказа

Regulamin ogólny Szkoły Tenisa Teniskraków

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

 

1. CZAS TRWANIA treningu wynosi 60 minut (55 minut treningu, 5 minut na sprawy organizacyjne).

2. PIERWSZE ZAJĘCIA: przy zgłoszeniu na pierwsze zajęcia uczestnik otrzymuje fakturę za jeden trening (konieczną do opłacenia przed rozpoczęciem zajęć). Po pierwszym treningu uczestnik wybiera formę płatności za kolejne zajęcia (szczegóły w punkcie 3).
Nieobecność w pierwszych zajęciach zgłoszona min. 24h przed ich rozpoczęciem pozwala na zmianę terminu.

3. OPCJE PŁATNOŚCI: jednorazowo za semestr, w 2 ratach za semestr lub miesięcznie (szczegóły opłat podane są w cenniku https://www.teniskrakow.pl/cennik-2021-2022/).

4. NIEOBECNOŚĆ w treningu nie zwalnia uczestnika z opłaty. W przypadku zgłoszenia nieobecności (mailem na adres teniskrakow2@icloud.com lub wiadomością na nr 505530053) min 24h wcześniej (Na niektórych obiektach zasady mogą być inne, zostaną Państwo wtedy poinformowani drogą mailową lub wiadomością sms.) istnieje możliwość „odrobienia” zajęć w terminie podanym przez trenera, dołączając do innej grupy (nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich zgłoszonych nieobecności). Okres odrabiania treningów obejmuje semestr, w którym zgłoszone zostały nieobecności. Opłaty za niewykorzystane treningi nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

5. REZYGNACJA z kontynuacji treningów może nastąpić min 7 dni przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za kolejny miesiąc.

6. Uczestnicy treningów wyrażają zgodę na ewentualne zamieszczenie zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie www.teniskrakow.pl oraz w mediach społecznościowych teniskrakow.pl (Facebook, Instagram).

Szkoła TenisKraków zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.