оформить займ на карту без отказа

Regulamin treningów 2-osobowych

 

 

1. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut (55 minut treningu, 5 minut na sprawy organizacyjne).

2. Płatności należy dokonać z góry za miesiąc do 5-go dnia każdego miesiąca (szczegóły opłat podane są w cenniku).

3. Opłaty za niewykorzystane treningi nie podlegają zwrotowi i nie przechodzą na kolejny miesiąc.

4. W przypadku zgłoszenia nieobecności (mailem na adres biuro@teniskrakow.pl lub wiadomością sms) min 24h wcześniej istnieje możliwość „odrobienia” zajęć w terminie podanym przez trenera, dołączając do innej grupy (nie gwarantujemy możliwości odrobienia wszystkich zgłoszonych nieobecności).

5. Okres odrabiania treningów obejmuje semestr, w którym zgłoszone zostały nieobecności.

6. Uczestnik może zrezygnować z kontynuacji nauki zgłaszając informację mailem na adres biuro@teniskrakow.pl (opłaty nie podlegają zwrotowi).

7. Osoby nie wyrażające zgody na zamieszczanie zdjęć z wizerunkiem swoim lub dziecka na stronie www.teniskrakow.pl proszone są o zgłoszenie informacji na adres biuro@teniskrakow.pl

8. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

9. Opłata za zajęcia grupowe jest podzielona na ilość osób zapisanych do grupy i jest stała niezależnie od obecności. To zabezpieczenie przed dodatkowym kosztem dla każdego z uczestników w razie nieobecności innych członków. 

10. Szkoła TenisKraków zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.